Ulusal Sivil Toplum Ağı

Hakkımızda

Ulusal Sivil Toplum Ağı (BBE), üçüncü sektörden (kâr amacı gütmeyen kuruluşlar), iş sektöründen ve federal kurumlar ile topluluk kurumlarından kuruluş ve dernekleri birbirine bağlayan sektörler arası bir ağdır. Tüm ortakların eş amacı, sivil katılımını teşvik etmek ve sivil toplumu güçlendirmektir.

BBE, 5 Haziran 2002 tarihinde Uluslararası Gönüllüler Yılı (IYV 2001) Ulusal Konseyi tarafından kurulmuştur. Bu süre içinde BBE milyonlarca vatandaşı temsil eden yüzlerce üye kuruluşu ağına katmıştır.

İşimiz, vatandaşların toplumlarını şekillendirme konusunda kilit bir rol oynadıkları aktif bir sivil toplum modeline odaklanır. Vatandaşlarımızın kendileri için sorumluluk duygusunu, katılımlarını ve kişisel gelişimlerini güçlendirirken, toplumsal kararlar alma ve toplumu şekillendirme süreçlerinde yer almak için yeni fırsatlar yaratmak istiyoruz.

Amaçlarımız

 • Sivil katılıma ilişkin projeleri teşvik etmenin ve desteklemenin yanı sıra siyasi farkındalığı artırmak ve harekete geçirmek.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde ve ayrıca Avrupa seviyesinde deneyimlerin paylaşılmasını yoğunlaştırmak ve sivil katılım konusundaki akademik bulgu ve araştırmaların halkın daha geniş bir kesimi tarafından erişilebilir olmasını sağlamak.
 • Toplumsal refah program ve eylemlerini sivil katılımla uyumlu hale getirmek.
 • Genel sivil katılım koşullarını iyileştirmek.
 • Yerel sivil toplumu güçlendirmek.
 • Yerel ittifakları desteklemek.
 • Sivil katılımın topluluk genelinde teşvik edilmesine yönelik altyapıları genişletmek ve istikrarlı hale getirmek.
 • Alman devleti tarafından sivil katılımın teşvik edilmesini geliştirmek.
 • Kamu idaresi reformuna katkıda bulunmak ve bunu sivil katılıma açmak.
 • Tüm kurum ve kuruluşları katılıma ve sivil faaliyete açmak.
 • Sivil kalkınma için yeterlilik ve eğitimler geliştirmek.
 • Gönüllü hizmetlerin daha ileri seviyede kalkınması üzerinde çalışmak.
 • Şirketlerin tüzel kişiliklerini genişletmek.
 • Göçmenlerin sivil katılımını teşvik etmek.
 • Avrupa sivil toplumunu güçlendirmek.

Nasıl Çalışıyoruz

BBE Organizasyon Yapısı
BBE Organizasyon Yapısı

Ağın konulu faaliyetleri, çalışma grupları halinde yürütülür. Faaliyetler, içerik katkılarına ve katılıma kolay erişime imkân sağlamak amacıyla, kısıtsız ağ oluşturma bağlamında tamamen açık tutulur. Çalışma grupları çok çeşitli konu ve sorunlarda faaliyet gösterir. Katılımın teşvik edilmesiyle ilgili somut projeler ve uygulamalı örnekler bu noktada geliştirilir veya başlatılır.

BBE, sivil katılıma ilişkin sektörler arası kalkınmanın bütün yönlerinde, sivil toplum, iş sektörü ve siyasi kurumların oldukça saygın sözcüsü olarak görev yapar.

BBE Haber Bülteni, Almanya genelinde sivil katılımın çeşitli yönleri hakkında binlerce aboneyi sürekli olarak bilgilendirir.

BBE Avrupa Haber Bülteni, Avrupa düzeyinde sivil katılımla ilgili ilerleme ve gelişmeler hakkında okuyucuları düzenli olarak bilgilendirir.

BBE üyesi olmak, tanınmış sivil toplum ağının yanı sıra sivil katılımla ilgili bir bilgi platformunun da Üyesi olmak anlamına gelir. Ağ bünyesinde işbirliği, sivil toplum faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla, öncelikli olarak diyalog, işbirliği ve pratik uyarıcılara güvenilerek karşılıklı güven ve ortaklığa dayanır.

BBE, tüm sektörler genelinde kilit paydaşlarla ortaklık ve ittifaklar kurma amacı doğrultusunda çalışır.

Kimler üye olabilir?

Sivil katılımın farklı yönleriyle ilgilenen veya farklı yönlerini ele alan, Temel Hukuk bağlamında demokratik hedefleri gerçekleştirmeye çalışan, demokratik değerlere ve insan haklarına saygı duyan, kamu yararına ve demokrasinin temel direği olarak sivil katılımının teşvik edilmesine bağlı her türlü kişi ya da kuruluş.

BBE üyeleri, ağın yapısal örgütlenmesi hakkındaki karar verme süreçlerine aktif olarak dahil olur.

BBE Bürosu

BBE Bürosu ağ kapsamında faaliyetlerin koordine edilmesinden sorumludur. Proje Grupları, Koordinasyon Komitesi ve Konuşmacılar Kuruluna hizmet sunar ve bunların çeşitli faaliyetlerini destekler.
Daha fazla bilgi, mevcut projeler ve materyaller için internet sitemizi ziyaret edin: www.b-b-e.de

İletişim
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE)

BBE Ulusal Bürosu
Michaelkirchstr. 17-18
10179 Berlin

E-posta: info(at)b-b-e.de
Tel: + 49 (0)30 6 29 80 – 11 0
Faks: + 49 (0)30 6 29 80 – 15 1

İdari Müdür: Dr Ansgar Klein

Zum Seitenanfang